U toku je montaža AB konstrukcije na objektu Osatina Grupa u Đakovu, Hrvatska