STUDENTIMA ČETVRTE GODINE RUDARSKO GEOLOŠKO GRAĐEVINSKOG FAKULTETA, UNIVERZITETA U TUZLI UPRILIČENA JE POSJETA NAŠOJ FIRMI