SPORTSKA DVORANA Semizovac

Verified
semizovac_int_1.jpg
semizovac_int_1.jpg
semizovac_int_2.jpg
semizovac_int_3.jpg
semizovac_int_4.jpg
semizovac_int_5.JPG
Semizovac
M18 Federacija Bosne i Hercegovine BA

U Semizovcu je svečano otvorena nova sportska dvorana izgrađena u sklopu Osnovne škole “Porodice ef. Ramić”

Godina izgradnje
2014
Država u kojoj je objekat izgradjen
Bosna i Hercegovina
semizovac_int_1.jpg 4 years ago
  • You must to post comments
semizovac_int_2.jpg 4 years ago
  • You must to post comments
semizovac_int_3.jpg 4 years ago
  • You must to post comments
semizovac_int_4.jpg 4 years ago
  • You must to post comments
semizovac_int_5.JPG 4 years ago
  • You must to post comments
Showing 5 results