Prednapregnute olakšane ploče – PPS

PROIZVODNI ASORTIMAN

obuhvata ploče debljine 20; 26,5; 30; 35; 40; 45, i 50 cm, za korisna opterećenja od 2 do 20 KN/m2, te požarne otpornosti REI 60 minuta. U svijetu se godišnje proizvede 25 miliona tona PPS-a.

PREDNAPREGNUTE OLAKŠANE PLOČE (PPS)

su montažni konstruktivni elementi sa kontinuiranim unutrašnjim šupljinama koje umanjuju težinu elemenata i stvaraju efikasan nosivi presjek.
Riječ je o jedinstvenom proizvodu, raznolike primjene, sa garancijom iznimne vrijednosti u odnosu na ulaganje.

MALA TEŽINA:

Težina PPS-a je za 37-54% manja od težine uobičajenih ploča.
VELIKI RASPONI:
Prednapregnute olakšane ploče mogu bez oslonca premostiti raspone do 19 metara.
PRILAGODLJIVE SVAKOM SISTEMU GRADNJE
Ove se ploče primjenjuju ne samo u armiranobetonskim nosivim konstrukcijama, nego i u zidanim i čeličnim građevinama
UŠTEDE U MATERIJALU:
Upotrebom prednapregnutih olakšanih ploča ostvaruje se do 50% uštede betona i 50% uštede armature, u odnosu na klasične ploče. To znači da se pri gradnji 1000m2 uštedi 35 tona betona i 7,5 tona armature.

ZELENA GRADNJA:

Upotrebom jednakih količina materijala, radne snage i energije, proizvede se 1m2 klasičnih ploča i 2,5m2 PPS-a.

ISKORIŠTENJE ŠUPLJINA
OTPORNOST NA POŽAR
ZVUČNA IZOLACIJA
VISOK KVALITET
KRATKI ROKOVI
FLEKSIBILNOST
NIŽA CIJENA
NOSIVOST
EN 1168:2005+A3:2011
HRN EN 11 68:2012