Montaža AB konstrukcije – TRGOVAČKI CENTAR SUPETAR na Braču