Firma koja sarađuje sa njemačkom auto-industrijom gradi fabriku u Gračanici