Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Završni radovi na objektu »NEOBUS« Novi Sad

Neobus: 

U toku su završni radovi na montaži armirano betonske konstrukcije na poslovnom objektu Neobus u Novom Sadu.

Montaža je urađena za 15 dana u ugovorenom roku i zahtijevanom kvalitetu.