Završeni su radovi na objektu Plantaže u Podgorica