Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Završeni su radovi i montaža proizvodno poslovnog objekta Plastoflex, Gračanica

Izrada, transport i montaža AB montažne konstrukcije za proizvodno-poslovni objekat u Gračanici, površina objekta iznosi cc2 2.000 m2.