Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Završeni su radovi i montaža poslovno-skladišnog objektu u Svetoj Nedelji, Hrvatska

Završeni su radovi i montaža poslovno-skladišnog objektu u Svetoj Nedelji.

Investitor POSLOVNI PARK ZAGREB d.o.o.

Lokacija : Sveta Nedelja, Hrvatska