Završeni su radovi i montaža na prodajnom objekta Voli, Danilovgrad