Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Završni radovi na proizvodnom objektu u Subotici

Javornik:

Širbegović završio radove na proizvodnom objektu u Subotici površine cca 2500 m2. Proizvodnja, transport i montaža armirano-betonske konstrukcije su završeni u predviđenom roku i odgovarajućem kvalitetu.