Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Završeni radovi na prodajnom centru Leburić, Prnjavor

Proizvodnja, transport i montaža armirano-betonske konstrukcije završena u predviđenom roku i visokom kvalitetu.