Završeni radovi na prodajnom centru Leburić, Prnjavor