Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Završena je montaža servisnog objekta u Gračanici, Bosna i Hercegovina

Investitor : Roading d.o.o.

Lokacija: Gračanica, Bosna i Hercegovina

Površina : 1.452 m2