Završena je montaža servisnog objekta u Gračanici, Bosna i Hercegovina