Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Završena je montaža AB montažne konstrukcije poslovnog objekta 1 kompanije VIS d.o.o., Banja Luka

Završena je montaža AB montažne konstrukcije poslovnog objekta 1, kompanije VIS d.o.o. Banja Luka.

Lokacija: Ramići, Banja Luka

Investitor: VIS d.o.o.

Ukupna kvadratura: 3.000 m2