Završena je montaža AB montažne konstrukcije poslovnog objekta 1 kompanije VIS d.o.o., Banja Luka