Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Završena je dogradnja pilane u Gračanici, Bosna i Hercegovina