Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

WISA shopping centar – Prijedor, BiH