Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

VOLI TRADE, Podgorica

Završena je montaža na poslovnom objektu VOLI TRADE d.o.o. Podgorica, Crna Gora. Površina objekta je 13.270 m2. Ovo je drugi veći objekat kojeg Kompanija Širbegović gradi za ovu firmu u relativno kraćem periodu.