Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Voli, Podgorica, Crna Gora

Završena montaža AB konstrukcije na objektu logističko-distributivni centar Voli, Podgorica, Crna Gora, površine 16.000 m2