Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Voli, Podgorica

Lokacija: Podgorica, Voli

Površina: 15.000 m2

Godina: 2017