Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Utovar elemenata AB montažne konstrukcije za transport u Srbiju i Crnu Goru

Transport vozom je jedan od najrasprostranjenijih načina transporta, koji koristi i naša kompanija. Utovar elemenata AB montažne konstrukcije na voz za transport u Srbiju i Crnu Goru prikazan na slikama.

https://youtu.be/e-S6e_9Prn8