Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

UREĐENA »SALA 303« NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

U povodu 30 godina od kako je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu gosp. Faruk Širbegović u znak duboke zahvalnosti i poštovanja prema fakultetu i svojim profesorima renovirao i opremio salu 303.

Cilj ove donacije je da se budućim generacijama omogući što kvalitetnije i uspješnije obrazovanje i stručno osposobljavanje za poslovne izazove na tržištu rada.