Uprava

Za pripremu i ostvarenje strateških ciljeva razvoja odgovorna je Uprava Društva. Izvršni direktori raznih sektora osiguravaju postizanje planiranih ciljeva na svakom pojedinom području rada u svakom sektoru.