Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Za pripremu i ostvarenje strateških ciljeva razvoja odgovorna je Uprava Društva. Izvršni direktori raznih sektora osiguravaju postizanje planiranih ciljeva na svakom pojedinom području rada u svakom sektoru.

Picture1