Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

UGARAK Visoko

Država: Bosna i Hercegovina

Godina: 2001

Povrsina: 4000.00