Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

U toku su završni radovi pred svečano otvoranje prodajnog objekta Delta Planet, Banja Luka

Kompanija Širbegović je završila radove na prodajnom objektu Delta Planet Banja Luka, koji če i svečano biti otvoren 21.03.2019 godine.

Proizvodnja, transport i montaža armirano-betonske konstrukcije završena u predviđenom roku i visokom kvalitetu.