Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

U toku su radovi na montaži sportske dvorane u Gacku

U toku su radovi na montaži sportske dvorane u Gacku.