Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

U toku je montaža dva proizvodna objekta u poslovnoj zoni Gračanica

U toku je montaža dva proizvodna objekta u poslovnoj zoni Gračanica.

Proizvodni objekat 1: Mirna d.o.o. Gračanica

Proizvodni objekat 2: Plastex, Gračanica