Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

U toku je montaža AB montažne konstrukcije za objekat superkamarket „PLODINE“ u Makarskoj

Izrada, transport i montaža AB montažne konstrukcije za objekat SUPERMARKET „PLODINE“ u mjestu MAKARSKA, Hrvatska