Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Širbegović – AB montažna konstrukcija za COVID bolnicu u Novom Sadu je u završnoj fazi

Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica trenutno je u završnoj fazi postavljanja AB montažne konstrukcije za COVID bolnicu u Novom Sadu.

SAVREMENA TEHNOLOGIJA GRAĐENJA sa primjenom prefabrikovanih nosivih konstrukcija došla je do punog izražaja u izvođenju COVID BOLNICE u Novom Sadu.