Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

U toku je montaža AB montažne konstrukcije na skladišnom objektu kompanije Brezje, Gračanica

Izrada, transport i montaža AB montažne konstrukcije na skladišnom objektu kompanije Brezje, Gračanica.