Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Završena je montaža AB montažne konstrukcije na poslovnom objektu kompanije Vokel u Derventi

Završena je montaža AB montažne konstrukcije na poslovnom objektu kompanije Vokel u Derventi.