Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

U toku je montaža AB montažne konstrukcije na poslovno-skladišnom objektu u Mostaru

Investitor: Elektro Jurić d.o.o.

Lokacija: Mostar, Bosna i Hercegovina