U toku je montaža AB montažne konstrukcije na objektu kompanije Healthcare Europe u Rumi, Srbija.