Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

U toku je montaža AB montažne konstrukcije na objektu Bingo, Banja Luka

U toku je montaža druge faze AB montažne konstrukcije na objektu Bingo, Banja Luka