Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

U toku je montaža AB montažne konstrukcije kompanije Alfa Metabo u Novom Travniku

U toku je montaža AB montažne konstrukcije kompanije Alfa Metabo u Novom Travniku.