Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

U toku je montaža AB konstrukcije za HIFA TANK farmu pilića u Jelahu

Kompanija Širbegović završava montažu AB konstrukcije za HIFA TANK članicu grupacije HIFA GROUP farmu pilića ukupne povrišine 3.000 m2.