Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

U toku je montaža AB montažne konstrukcije skladišno-proizvodnog objekta u Grudama

U toku je montaža AB montažne konstrukcije skladišno-proizvodnog objekt u Grudama

Investitor: ELCOR d.o.o.

Mjesto gradnje: Grude

Površina objekta: 2.200 m2