Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Turističko naselje Misurata, Libija

Godina: 2010