Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Tehnomax, Podgorica

Lokacija: Podgorica

Površina: 4.500 m2

Godina: 2018