Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

STRABAG, Zagreb

Država: Hrvatska

Godina: 2016