Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

STAMBENI OBJEKAT RITAŠIĆI-2 Gračanica

Država: Bosna i Hercegovina

Godina: 2008

Povrsina: 3029.00