Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

SPORTSKA DVORANA »ROMARI« VITEZ