Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

ŠKREBO, Gračanica

U toku je montaža AB konstrukcije na objektu Škrebo u Gračanici ukupne površine cca 1.100 m2.