Širbegović zavšava radove na montaži Delta Planet, Banja Luka