Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

ŠIRBEGOVIĆ ZAVRŠIO RADOVE NA OBJEKTU RPC BALKAN SUPERFOS

Širbegović završio radove na proizvodnom objektu RPC Balkan Superfos u Gračanici.

Proizvodnja, transport i montaža armirano-betonske konstrukcije, kao i pod od ferobetona završen u predviđenom roku i visokom kvalitetu. U prilogu se nalaze fotografije.