Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Završetak montaže AB konstrukcije na objektima u Obrenovcu

Obrenovac:

Završavaju se radovi na montaži armirano betonske konstrukcije na poslovnom objektu i fabrici automobilskih dijelova u Obrenovcu.