Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

ŠIRBEGOVIĆ – RAST U PRVIH 5 MJESECI 108 %

U prvih 5 mjeseci 2015. godine ostvaren je rast prihoda od 108 % u odnosu na isti period 2014. godine. Prilagođavanjem poslovne strategije tržišnim uslovima i konstantnim unapređivanjem kvaliteta proizvoda i usluga, vodeći BiH brend u građevinarstvu nastavlja širenje na tržištu Zapadnog Balkana.

„U proteklom periodu ugovorili smo nove poslove u Hrvatskoj, Srbiji i BiH, te time uspostavili temelje za preuzimanje vodeće uloge na regionalnom tržištu AB konstrukcija. Drago nam je da smo pored firmi u komercijalnom sektoru sa kojima sarađujemo duži niz godina, uspostavili saradnju i sa snažnim građevinskim firmama, koje su nas prepoznale kao pouzdanog partnera.       U fazi smo pregovaranja za nekoliko projekata u Sloveniji i Makedoniji. To nam ulijeva veliki optimizam, ali i obavezu da opravdamo povjerenje koje su nam naši kupci povjerili“.

Naš glavni cilj je da proizvodimo konstrukciju najvišeg kvaliteta uz uvažavanje svih zahtjeva kupaca. Standardi o kvaliteti koji važe u EU su integralni dio naše proizvodnje te sa njima radimo i na tržištima na kojma nije obavezno da se primjenjuju. Tu posebno mislimo na tržišta Bosne i Hercegovine i Srbije, gdje ovi standardi još uvijek nisu stupili na snagu. EU norme svojim zahtjevima po pitanju kvaliteta proizvoda i procesa daleko prevazilaze zahtjeve koji su postavljeni važećim propisima.

Budućnost kompanije Širbegović vidimo u postizanju najvećeg mogućeg stepena poslovne i organizacijske kulture, koja je fokusirana na potrebe naših klijenata,  sa regionalno prepoznatljivim imidžom“ – zaključuju u Širbegoviću.