Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

ŠIRBEGOVIĆ ostvario rast prihoda 20 % u odnosu na prošlu godinu

U protekle dvije godine investirali smo preko 10 miliona KM u proširenje kapaciteta i modernizaciju opreme. Zahvaljujući tim investicijama značajno smo podigli kapacitet proizvodnje, produktivnost i kvalitet naših proizvoda.

Proširenje tržišta na Austriju I Njemačku uz ispunjavanje vrlo rigoroznih zahtjeva na tim tržištima, kao i jačanje naše pozicije na tržištu BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Crne Gore, bilo je ključni uslov za ostvarivanje naših poslovnih ciljeva.

Vrlo smo zadovoljni sa ostvarenim poslovnim rezultatom, i očekujemo nastavak trenda rasta u narednim godinama.

Rast prihoda je pratio i rast prihoda plata zaposlenih, što je imalo za posljedicu da nemamo fluktuaciju radne snage.

Povećanje produktivnosti i dalji rast plata zaposlenika sa ciljem da očuvamo postojeću uposlenost od cca 400 zaposlenih ostaje jedan od ključnih strateških ciljeva u narednom periodu.