Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

ŠIRBEGOVIĆ ORGANIZOVAO „TEAMBUILDING“

Skoro svi već znamo da se TEAMBUILDING koristi kao sredstvo za razvijanje timskog duha zaposlenih u istoj kompaniji, kao i uspostavljanje međusobnog povjerenja među svim zaposlenima nezavisno od pozicije na kojoj rade,  razvijanje osjećaja pripadnosti i poboljšanja međuljudskih odnosa. Precizno osmišljen plan aktivnosti i druženja, osim zabave, ima i jaku motivacionu poruku. Da je ovakav način razvijanja i jačanja timskog duha tima jedan od najboljih uvjerila se i kompanija Širbegović koja je 08. i 09. jula 2017.godine organizovala teambuilding za svoje uposlenike u Nacionalni park Plitvička jezera, u Hrvatskoj.